Privatlivspolitik

Som et led i FJ Huse ApS’ aktiviteter behandles en række personoplysninger. Vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

FJ Huse ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:
FJ Huse ApS, CVR nr.: 4086 4903
Sverrigsvej 14, 7130 Juelsminde
Tlf.: 2282 6126
Mail: info@fjhuse.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne fremsende salgsmateriale efter forespørgsel, for at kunne afgive tilbud eller indgå kontrakter, samt i forbindelse med rekruttering og effektivisering af digitale platforme og markedsføring.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Tilbud/kontrakt

Hvis du indgår i en tilbudsfase eller indgår kontrakt med FJ Huse ApS, behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Vi benytter disse for at kunne fremsende materiale og informationer samt for at kunne udfylde kontrakter, aftalesedler og afleveringsprotokoller korrekt. I få tilfælde kan du blive bedt om at oplyse dit CPR-nummer i forbindelse med kontraktudskrivelse.

Vi anmoder desuden om dine bankoplysninger i forbindelse med en opfyldelse af bankgaranti.

Når vi indgår en kontrakt, kan dine personoplysninger blive videregivet til eventuelle underentreprenører eller rådgivere, så vores indbyrdes aftale kan realiseres. Det vil kun være almindelige oplysninger, der bliver delt.

Salgsmateriale

Hvis du anmoder om at få tilsendt salgsmateriale enten via vores hjemmeside, www.fjhuse.dk, pr. mail eller telefon, behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Digitalt

Når du bestiller katalog på vores hjemmeside beder vi dig om at oplyse navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan følge op på din interesse for vores huse.

Videregivelse

Vi anvender eksterne virksomheder (databehandlere), som har adgang til persondata fra henholdsvis hjemmesiden, CRM-system, Mailchimp, Instagram, LinkedIn, Facebook og Google Analytics. Dataen bliver brugt til at målrette markedsføring og som grundlag for kundekontakt.

Samarbejdspartnere

Hvis du indgår i et samarbejde med FJ Huse ApS, behandler vi dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail for at kunne indgå i en samarbejdsaftale.

Rekruttering

Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside eller pr. mail, behandler vi almindelige persondata omkring dig. I tilfælde af, at du ikke får job hos os, bliver dine data slettet.

Databehandleraftaler

Vi anvender eksterne databehandlere ved nogle områder, alene med henblik på at opfylde ovenstående. Der bliver alene videregivet almindelige persondata.

Opbevaring

Data ved indgåelse af kontrakt
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 10 år, derefter slettes dine data fra vores arkiver. Vi beholder dine data i 10 år dels for at kunne imødekomme skatte- og byggelovgivningen, og dels fordi den supplerende forældelseslov bekendtgører en forældelse på 10 år.

Data, anmodning om salgsmateriale
Hvis du anmoder om at få tilsendt salgsmateriale, beholder vi dine data i maksimalt 5 år, medmindre du indgår kontrakt med os om at bygge hus. Herved overføres dine data til en anden afdeling og slettes 10 år efter aflevering af dit hus.

Rekruttering og ansættelse

Vi beholder dine oplysninger i hele din ansættelse og i op til 5 år efter endt ansættelse. Dette gør vi for at imødekomme ansættelsesretlig praksis. Bemærk at dette ikke gælder rekruttering, hvor dine oplysninger, hvis ikke du får job hos os, bliver slettet efter endt proces eller senest efter 6 måneder.

Rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, FJ Huse ApS behandler om dig:

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
Retten til at anmode om berigtigelse(rettelse) eller sletning.
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
Retten til indsigelse.
Retten til dataportabilitet (transmission af oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., hvis du mener, at FJ Huse ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

bubble